Медицинска сестра – техничар

Медицинска сестра – техничар је јединствени позив испреплетан знањем, хуманошћу и емпатијом коју морају поседовати они који се определе за ову племениту професију.

Жеља и потреба да се помогне другој особи (без обзира на индивидуалне, класне, економске, културне, расне, полне различитости) детерминишу основни принцип рада сестринства – једнакост, доступност здравствене заштите за све. Школовање траје четири године, а осим општеобразовних предмета, слушаћете и стручне предмете како на теоријским часовима, тако и на часовима  практичне наставе. Ови предмети се међусобно преплићу, и омогућавају интеграцију и примену стечених знања у јединствену медицинску доктрину.

Практично обучавање, овладавање неопходним вештинама, као и усавршавање мануелне способности представљају императив вежби и практичне наставе чија се реализација одвија у наставној бази (Општа болница Чачак, Дом здравља, Медицина рада). По завршетку школовања стиче се диплома четвртог степена за занимање медицинска сестра – техничар. Такође издаје се и Уверење о завршеном четворогодишњем образовању, чиме будући послодавац има увид у стечене компетенције за одређени ниво квалификације, па су наши ученици такође равноправни конкуренти на тржишту рада. Циљ јесте управо  запошљавање младих у струци. За оне који то желе, образовање могу наставити на некој високој  школи или изабраном факултету.

Кроз стечене компетенције, делокрузи рада медицинске сестре техничара су прилично разноврсни, као нигде на другом образовном профилу. Медицинска сестра – техничар може радити у превентивним службама, диспанзерима, кућној нези, служби хитне помоћи, болничким одељењима, рехабилитационим центрима, саветовалиштима.  Зато не чуди податак да је управо ово једно од најтраженијих и најпоштованијих занимања како код нас тако и у свету.

Од вас очекујемо да ћете прихватити наше препоруке за рад, бити љубазни у опхођењу са пацијентима и њиховом породицом, али и према другим члановима тима, да ћете радити на унапређивању стручне доктрине, али и личним квалитетима.

Развићете две најсуптилније стране позива – етику и хуманост, које уз неопходну стручност заједно  чине срж наше професије.

Овде можете погледати наставни план и програм образовног профила – Медицинска сестра – техничар