Мисија и визија школе

Мисија

Мисија наше школе је да прати и подстиче лични развој ученика, да их оспособљава да развијају властите потенцијале, примењују стечена знања и да одговорно обављају своја задужења у струци. Наравно да уз све то развијају телесне и психичке способности и негују традиционалне вредности.

  • Развијање критичког мишљења код ученика и запослених
  • Развијање толеранције код ученика и запослених
  • Обезбедити равноправне услове за развој потенцијла ученика
  • Оплеменити просторе у школе у функцији васпитног деловања у школи
  • Подићи опште нивое културе,васпитања и образовања

Визија

Жеља нам је да постанемо савремена , демократска, отворена и безбедна школа са великим бројем образовних профила у коју ће професори и ученици радо долазити уверени да ће сваки нови дан пружати нове могућности. Желимо да наставни програм обезбеди подстицање и развој физичких, емотивних, интелектуалних, социјалних, моралних и естетских потреба ученика и свих запослених у школи. Да кроз оснажене и обучене људске ресурсе будемо школа у којој се негује примена савремених метода рада у настави и промовише међусобна толеранција, ненасилна комуникација, култура понашања, уважавање и поштовање свих актера васпитно-образовног процеса, и која пружа подршку за даљи лични раст и развој.