Педијатријска сестра – техничар

Педијатријска сестра – техничар стиче знање о неговању и лечењу, како болесне, тако и здраве деце. Педијатријска сестра је обучена да прати раст и развој деце, да пружа савете родитељима у процесу заштите и очувања здравља деце. У току школовања, поред стручног знања, стиче и знања за извођење многих хигијенско – техничких радњи.

Ученции се оспособљавају за рад на дечијим одељењима свих установа које се баве превенцијом и лечењем деце. Образовање траје четири године кроз теоријску наставу, наставу вежби и наставу вежби у блоку. Теоријска настава је организована у главној школској згради, док се настава вежби организује у прве две године у добро опремљеним школским кабинетима, а у трећој и четвртој години у наставним базама, као и настава вежби у блоку.

Наставне базе су Дечија клиника Клиничког центра Ниш и педијатријска одељења Дома здравља Ниш. На настави вежби и вежби у блоку у наставним базама ПСТ има директан контакт са здравом и болесном децом. На тај начин има могућност да учи и увежбава неопходне процедуре и поступке за рад са њима, тако да до краја школовања могу самостално да обављају различите радне задатке карактеристичне за занимање ПСТ.

Осим могућности даљег школовања на високо школским установама и факултетима, након завршетка средње школе ПСТ могу да се запосле у дечијим диспанзерима домова здравља, клиникама, болницама и институтима у области превенције и лечења деце.

Овде можете погледати наставни план и програм образовног профила – Педијатријска сестра – техничар